فویل آلومینیوم صنعتی :

فویل آلومینیومی از ضخامت ۷ تا ۳۰۰ میکرون و با حداقل عرض ۲۵ میلی متر قابل مصرف در صنایع عایق های حرارتی و رطوبتی، بسته بندی، تهویه مطبوع، مصارف خانگی، رادیاتور سازی، لوله های انتقال هوا، نمای داخلی، درب دارو موارد خامص ( کنترل سوخت و انفجار و ...).

مشخصات عمومی:

 • نفوذ ناپذیری صد در صد در مقابل بخار آب، نور، گاز، اشعه ماوراء بتفش و ...
 • بسیار بهداشتی، خنثی و بدون جرم
 • غیر سمی
 • قابلیت انتقال حرارت بسیار عالی
 • مقاومت بسیار عالی در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
 • بدون مزه و بو
 • شکل پذیر و تا شونده
 • قابلیت چاپ عالی
 • مطابق بر استاندارد جهانی


Aluminium foils from 7 to 300 microns and with minimum 25mm width for usage in heat and water isolation, packaging, household foils, air conditioning, decorations, pharmaceutical caps and special products (excess, etc.)

Salient Features:
 • 100% barrier against watervapour, gas, light including UV, etc
 • Highly hygienic, inert & germ free
 • Non-toxic
 • Excellent thermal conductivity
 • High corrosion & chemical resistance
 • Tasteless & odorless
 • Ductile & foldable
 • Excellent printability
 • Meets International standards

فویا آلومینیوم صنعتی نیک آلومینیوم کاوهفویل آلومینیوم درب دارویی
 
فویل با ضخامت ۷ تا ۹ میکرون لامینه شده با کاغذ کرافت توسط پلی اتیلن اکسترود شده قابل مصرف در صنایع ساختمانی ) عایق کاری ساندویچ پانل پشم شیشه و ... به دو صورت مسلح و غیر مسلح.

مشخصات عمومی:

 • نفوذ ناپذیری صد در صد در مقابل بخار آب، نور، گاز، اشعه ماوراء بتفش و ...
 • مقاومت بسیار عالی در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
 • شکل پذیر و تا شونده
 • مطابق بر استاندارد جهانی


Aluminium foil from 7 to 9 microns laminated with Kraft paper by extruded polyethylene for usage in construction industries (isolation, sandwich panels, glass wool, etc.). The Kraft laminate comes both in plain and pattern formats.

Salient Features:
 • 100% barrier against watervapour, gas, light including UV, etc
 • High corrosion & chemical resistance
 • Ductile & foldable
 • Meets International standards
   
فویل آلومینیوم صنعتی ایزوگامی نیک آلومینیوم کاوه آلوم پارسفویل آلومینیوم ایزوگام نیک آلومینیوم کاوه آلوم پارس سابق
 
واحد فويل صنعتي :


021-88653696
خانم توکلی داخلي  152
a.tavakoli@nikalum.com
              
خانم نیکخواه داخلي 118
n.nikkhah@nikalum.com
   
اقای آهاری داخلی 111
a.ahari@nikalum.com
       
       
09375347136   Alumpars_Foil@