رنگ و  ورق :

 کویل با ضخامت 3/0 تا 2/1 میلی متر قابل مصرف در صنایع ساختمانی ، خودرو سازی ، تهویه مطبوع ، نفت ، گاز و پتروشیمی و ... به دو صورت ساده و رنگی.

مشخصات عمومی:

 • قابلیت انتقال حرارت
 •  مقاومت بسیار عالی در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
 •  بدون مزه و بو
 • قابلیت انعکاس نور
 • مطابق بر استاندارد جهانی

Aluminium coils from 4 to 5 millimeters for usage in construction, air conditioning, oil, gas, petrochemical and .... Industries, offered in both plain and painted.

 

Salient Features

 • High corrosion & chemical resistance
 • Light reflection capability
 • Ductile & foldable
 • Excellent heat conductivity
 • Meets International standards

رنگ و ورق محصولات آلومینیومی شرکت نیک آلومینیوم کاوه
 

 

ورق با ضخامت ۰٫۵ تا ۱٫۲ میلیمتر در فرمهای سینوسی و ذوذنقه ای قابل مصرف در صنعت ساختمان ( پوشش بام و دیوار) به دو صورت ساده و رنگی .

مشخصات عمومی :

 • قابلیت انتقال حرارت بسیار عالی
 • مقاومت بسیار عالی در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
 • قابلیت انعکاس نور
 • مطابق با استانداردهای جهانی

 

Aluminium sheet from 0.5 to 1.2 millimeters with sinuous and trapezoidal shape for usage in construction (roofing and wall cladding) in both colored and colorless form.


Salient Features

 • Excellent heat conductivity
 • High corrosion & chemical resistant
 • Light reflection capability
 • meets international standards


ورق آلومینیومی ساختمان و دیوار محصول نیک آلومینیوم کاوه
ورق آلومینیوم ذوذنقه محصول نیک آلومینیوم کاوه (آلومینیوم پارس سابق)

خط تولید رنگ و ورق شرکت نیک آلومینیوم کاوه