انواع محصولات دارویی و غذایی :


فویل آلومینیوم بلیستر (blister) چاپی :


فویل با ضخامت ۲۰ میکرون پوشش داده شده با لاک حرارتی و قابل مصرف در بسته بندی صنایع دارویی ( انواع قرص ها کپسول ها و ....) و صنایع غذایی ( آدامس ...) به دو صورت ساده و چاپدار تا ۹ رنگ جهت سیل ( Seal ) شدن بر روی PVDC و PVC

مشخصات عمومی
 • قابلیت سیل شدن بسیار عالی با انواع پلیمرهای مربوطه
 • نفوذ ناپذیری صد در صد در مقابل بخار آب نور گاز اشعه ماوراء بنفش و ....
 • بسیار بهداشتی خنثی و بدون جرم
 • غیر سمی
 • قابلیت انتقال حرارت بسیار عالی
 • مقاومت بسیار عالی در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
 • بدون مزه و بو
 • شکل پذیر و تا شونده
 • قابلیت چاپ عالی
 • مطابق بر استاندارد جهانی

Aluminium foils with a thickness of 20 microns coated with heat seal lacquer for usage in packaging of pharmaceutical (various tablets, capsules, etc.) and food (chewing gums, etc.) industries. The blister comes in plain and printed form (up to 9 colors) and the heat seal lacquer is compatible with PVC and PVDC.

Salient Features
 • Excellent sealability with any specified polymers
 • 100% barrier against watervapour, gas, light including UV, etc.
 • Highly hygienic, inert & germ free
 • Non-toxic (both heat seal medium & aluminium foil)
 • Excellent thermal conductivity
 • High corrosion & chemical resistance
 • Tasteless & odorless
 • Ductile & foldable
 • Excellent printability
 • Meets International standards
فویل آلومینیومی بلیستر (blister) چاپی محصول نیک آومینیوم کاوه


 

فویل آلومینیوم لامینه شده با پلی اتیلن اکسترود شده

فویل با ضخامت ۲۰ تا ۵۰ میکرون لامینه شده با پلی اتیلن اکسترود شده قابل مصرف در بسته بندی صنایع بهداشتی و صنعتی درب انواع کرم، انواع قرصهای حشره کش، انواع روغنهای اتومبیل و خمیردندان و ..... به دو صورت ساده و  چاپدار ( تا ۹ رنگ ).

مشخصات عمومی
 • نفوذ ناپذیری صد در صد در مقابل بخار آب، نور گاز اشعه ماوراء بنفش و .....
 • - قابلیت سیل شدن بسیار عالی
 • بسیار بهداشتی خنثی و بدون جرم - غیر سمی
 • قابلیت انتقال حرارت بسیار عالی
 • مقاومت بسیار عالی در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
 • بدون مزه و بو
 • شکل پذیر و تا شونده
 • قابلیت چاپ عالی
 • مطابق بر استاندارد جهانی

Aluminium foils from 20 to 50 microns laminated with extruded polyethylene for usage in industrial and hygienic products (cream lids, pesticides, automotive lubricants lids, tooth pastes, etc.) provided both in plain and printed form (up to 9 colors).

Salient Features
 • Excellent sealability
 • 100% barrier against watervapour, gas, light including UV, etc.
 • Highly hygienic, inert & germ free
 • Non-toxic (both heat seal medium & aluminium foil)
 • Excellent thermal conductivity
 • High corrosion & chemical resistance
 • Tasteless & odorless
 • Ductile & foldable
 • Excellent printability
 • Meets International standards
فویل لامینه شده با پلی اتیلن اکسترود شده شرکت نیک الومینیوم کاوه
 
 
 

فویل آلومینیوم لامینه شده با کاغذ سولفیت

فویل با ضخامت ۷ تا ۱۲ میکرون لامینه شده با کاغذ سولفیت توسط چسب یا پلی اتیلن و با قابلیت پوشش پلی اتیلن بر روی فویل و پارافین بر روی کاغذ قابل مصرف در بسته بندی صنایع دارویی و بهداشتی ( کاغذ سیگار، ساشه های دارویی و شیمیایی و ....)
به دو صورت ساده و چاپدار ( تا ۹ رنگ)

مشخصات عمومومی
 • قابلیت سیل شدن بسیار عالی
 • نفوذ ناپذیری صد در صد در مقابل بخار آب نور گاز اشعه ماوراء بنفش و .....
 • شکل پذیر و تا شونده
 • مطابق بر استاندارد جهانی
Aluminium foil from 7 to 12 microns laminated with solphite paper by adhesive or polyethylene for usage in packaging of pharmaceutical and hygienic products (cigarette wraps, pharmaceutical and chemical sachets, etc...
The foil can also be coated with polyethylene and the solphite paper with paraffin. The product comes both in plain and printed form (up to 9 colors).

Salient Features
 • Excellent sealability
 • 100% barrier against watervapour, Gas, Light including UV, etc.
 • Ductile & foldable
 • Meets International standards
فویل لامینه شده با کاغذ سولفید و چسب پلی اتیلن شرکت نیک الومینیوم کاوه آلوم پارس سابق
 
واحد كانورتينگ : (محصولات داروئی،غذائی،بهداشتی و ظروف ِیکبار مصرف)


021-88653696خانم ميرگلي              داخلي 120 , 137

خانم طاهريان            داخلی 162


09375347022 Alumpars_converting@